De Algemene Voorwaarden van Salonvacatures.nl zoals opgesteld door de Stichting Webshop Keurmerk zijn hier te downloaden.

Daarnaast zijn er voor deze vacaturewebsite enkele aanvullingen:

Verantwoordelijkheid

De inhoud van de website van Salonvacatures.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en continue onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op onze website niet correct of onvolledig is.
salonvacatures.nl behoudt zich het recht voor om aanvullingen en wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving aan te brengen.

Salonvacatures.nl is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van of voortvloeiend uit het gebruik van Salonvacatures.nl of de links vermeld op de website. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door het niet kunnen bereiken van onze website.

Advertenties

Salonvacatures.nl is te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht advertenties niet te plaatsen, aan te passen of later te plaatsen zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadeverplichtingen kan leiden. Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.

Prijzen en tarieven

Salonvacatures.nl is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Betaling

Betaling direct via Ideal of binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij het niet of niet tijdig betalen worden de verleende rechten op Salonvacatures.nl onmiddellijk ingetrokken. Alle gemaakte kosten zowel direct als indirect inclusief gerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens uit het CV worden in de database van Salonvacatures.nl opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om:

  1. Werkgevers te laten zoeken naar de juiste kandidaten voor hun vacatures. Indien gewenst anoniem.
  2. De juiste vacatures te selecteren passend bij de vraag van de kandidaat.

Na gebruik te hebben gemaakt van de vacaturebank worden gegevens weer verwijderd. Dit kan door de kandidaat zelf worden gedaan door de gegevens uit het CV te verwijderen en af te melden.
Jouw gegevens zullen niet zonder je toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt dan onder bovengenoemde punten aangegeven.

Publiceren van vacatures of CV’s

Het is in geen enkele vorm toegestaan om vacatures of CV’s buiten Salonvacatures.nl te publiceren tenzij dit met het management van Studio Medan overeengekomen is. Hieronder valt niet het uitprinten van een vacature of CV voor eigen gebruik.

Salonvacatures.nl is een product van Studio Medan

Studio Medan
www.studiomedan.nl

KvK: 74794949
BTW: NL213140147B01

IBAN: NL83 RABO 0341 4818 23
t.n.v. Studio Medan